הפטר

הספר הפטר, חדלות פירעון
ושיקום כלכלי של יחידים

השופט עודד מאור
ועו”ד אסף דגני

הספר יצא לאור בשנת 2019 ומבוסס על חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח - 2019. כרך השלמות יצא לאור בשנת 2021.

הספר מכיל שלושה כרכים (ובהם 1,800 עמודים) הכוללים חקיקה ופסיקה בכל הנושאים והסוגיות הנוגעים להליכי חדלות פירעון של יחידים, בדגש על ידע מעשי. למשל: מימוש קופות גמל, הגבלות יציאה מהארץ, גובה התשלומים החודשיים וסמכויות בתי המשפט.

הספר זכה להקדמה מאת כבוד השופט פרופ’ עופר גרוסקופף, שופט בית המשפט העליון שכתב, בין היתר, את הדברים הבאים:

“…  הוא מרכז ידע עשיר ומקיף של הדין הנוהג כיום, כפי שהוא משתקף בפסיקת בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים; הוא כולל ניתוח יסודי ומדוקדק של הוראות החוק החדש, תוך התייחסות נרחבת להליכי החקיקה שהולידו אותו. השילוב בין שלושת אלה הוא שהופך ספר זה לכלי עזר רב ערך בידי כל המבקש להתוודע להסדרי החוק החדש בעניין חדלות פירעון של יחידים, להבינם לפרטי פרטים ולנתח את החלופות השונות לפרשנותם.
… יבואו הכותבים על הברכה, על שהשכילו להוציא מתחת ידם ספר משפט יסודי ובהיר, אשר יאיר את דרכם של העושים בתחום, ויקל עליהם בהבנת סבכיו ונפתוליו של הסדר חדלות הפירעון של יחידים בחוק החדש, שאך זה נחקק”.

Scroll to Top