הפטר

על הספר

הספר הפטר נועד לסייע לקורא להתמצא בדיני חדלות הפירעון של יחידים, על רקע חקיקת חוק חדלות פירעון, התשע”ח- 2018 ועל רקע הפסיקה החדשה בתחום.

מטרתו של הספר היא כפולה – להיות ספר מעשי המאפשר למשתמש בו לפעול בהליך בהתאם לאבני הדרך הקבועים בחוק והמשורטטים באופן בהיר וברור בספר וכן להיות ספר עיון מקיף ומעמיק בסוגיות המתעוררות בו.

אמנם נחקק חוק חדש, אולם סוגיות ועניינים רבים הם קרקע משפטית שנחרשה והמובאת באופן סדור וברור לפני הקורא, על מנת לצייד את  המשתמש בתשובות לסוגיות המשפטיות המתעוררות, ולהנגיש את ההליך והדין בהישג יד, באופן מקיף ומלא.

הספר כולל שני כרכים – והוא נועד לשמש כלי עזר לשופטים, רשמים, בעלי תפקיד, מייצגי חייבים, מייצגי נושים והציבור הרחב ככלל.

הספר מחולק לשבעה שערים, כאשר הראשון שבהם מהווה מבוא להלכי חדלות פירעון והפטר;  השער השני מפרט את המסלולים השונים אליהם יכול לפנות יחיד המבקש הפטר מחובותיו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, כשהמסלול העיקרי הוא המסלול המתנהל בפני הממונה ובמסגרתו ניתן צו לשיקום כלכלי. כן מתוארים מסלולים אחרים ובהם מסלול להפטר בפני רשם ההוצאה לפועל לחייבים בעלי חובות בסכום נמוך, מסלול של הסדר חוב בפני בית המשפט, וכן מסלול של מתן הפטר ליחיד הנלווה להליכי חדלות פירעון של תאגיד; השער השלישי עוסק בבעלי התפקיד – הממונה והנאמן; השער הרביעי עוסק בנכסי היחיד העומדים להערכה ולמימוש, ובסוגיות הרלוונטיות למימוש או הערכת שווי של כל אחד מן הנכסים; השער החמישי עוסק בכל הנוגע להרחבת קופת נכסי הנשייה וכולל התייחסות לסוגיות המשפטיות הקשורות בנכסים אשר אינם רשומים על שם היחיד ואולם הם שלו – הן בראיית הדין הכללי, והן בראיית דיני חדלות הפירעון; השער השישי עוסק בנושים בהליך, בזכויותיהם ובכשלי השוק המאפיינים את ההליך; והשער השביעי עוסק בסמכויותיהן של הערכאות השונות הדנות בהליך, לרבות היבטים בינלאומיים של ההליך.
הספר נכתב בראיה מעשית, שהתאפשרה הודות לשילוב של שנות הניסיון המקצועי של המחברים ונקודות המבט השונות שלהם המשלימות זו את זו: נקודת מבטו של שופט שהחל את דרכו בעולם השפיטה כרשם הוצאה לפועל, וכיום שופט בית המשפט מחוזי העוסק באלפים רבים של תיקי פשיטות רגל וחדלות פירעון. ומנגד, נקודת מבטו של עורך דין המשמש בעל תפקיד, אשר לאורך השנים ייצג חייבים ונושים בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל.
Scroll to Top